Ochrana osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom správ, noviniek alebo návštevníkom webovej stránky, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Preto sa prosím zoznámte s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie EU o ochrane osobných údajov).

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 

Komu udeľujete svoj súhlas?

Užívateľ vyjadruje svoj súhlas, aby spoločnosť GLAF, s.r.o. so sídlom Zelenečská 61, 917 02 Trnava, IČO: 47 539 526, ktorá prevádzkuje webovú stránku glafphotography.com, spracovávala osobné údaje ako správca, t.j. určovala, za akým účelom budú osobné údaje využívané.

Ak sa budete chcieť na nás obrátiť ohľadom spracovania osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na:

 

Aké údaje budeme spracovávať?

Osobné údaje poskytnuté užívateľmi, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom webových formulárov na našej stránke glafphotography.com. Ide najmä o kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo), účtovné, fakturačné, platobné, či ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre účely poskytovania našich služieb a vedenie účtovníctva. Osobné údaje budeme spracovávať po dobu desiatich rokov od vyplnenia formuláru na našej webovej stránke.

Tiež budeme spracovávať osobné údaje poskytnuté fyzickými osobami, ktoré prejavili záujem o naše služby, odber noviniek, know-how, či nejaký obsah alebo materiály z oblasti fotografie, a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefón.

V prípade, že na stránke glafphotography.com vyplníte webový formulár, poskytneme Vám možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov na základe potvrdzovacieho e-mailu, ktorý zašleme do vašej e-mailovej schránky. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou odhlasovacieho odkazu, ktorý nájdete na konci každej zaslanej správy. Vaše údaje budeme spracovávať po dobu desiatich rokov.

Ak, surfujete po našich webových stránkach, môžeme zbierať údaje o Vašich návštevách našich webových stránok. Tieto údaje zahŕňajú Vaše správanie sa na jednotlivých webových stránkach glafphotography.com a ich využití. Tieto informácie získavame automatizovane prostredníctvom cookies alebo tzv. trackovacích technológií, pretože Vám chceme poskytovať čo najlepšie služby. Vaše údaje budeme spracovávať po dobu jedného roku.

 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ako užívateľ, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť si právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.

Ak máte nejaké pochybnosti, môžete nás požiadať o vysvetlenie, opravu, nápravu, blokovanie, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletné zmazanie týchto údajov.

 

Ochrana a zabezpečenie osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Plne tiež rešpektujeme dôverný charakter osobných údajov, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred ich zneužitím. Osobné údaje a dáta sú ukladané výhradne v EU, v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám.

Potvrdzujeme, že sme splnili svoju registračnú povinnosť a Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zaregistroval naše oznámenie IS pod číslom 4269.